OPASKI NA RĘKĘ

OPASKI TYVEK

OPASKI VINYL

OPASKI TEKSTYLNE

OPASKI SILIKONOWE

OPASKI LOGOFROTKI

OPASKI ODBLASKOWE

Zapytaj o tanie

smycze reklamowe

info@topupominki.pl

      LISTA TOP 10

1. Power Bank z logo już od 100 szt. w cenie 20,00 zł/szt.

 

 2. Pamięć USB  znakowane laserem już od 50 szt. w cenie 17,50 zł/szt.

 

3. Ręcznik z microfibry znakowany laserem już od 20 szt. w cenie 27,00 zł/szt.

 

 

4. Etui do kart płatniczych zbliżeniowych już 300 szt. w cenie 2,30 zł/szt.

 

 

5. Metalowy długopis z rysikiem już od 300 szt. w cenie 2,15 zł/szt.

 

 6. Koszulka t-shirt sprasowana już od 200 szt. w cenie 22,00 zł/szt.

 

 

 7. Upominek reklamowy wino z termometrem w skrzynce już od 20 szt. w cenie 60,00 zł

 

 8. Rękawice zimowe do ekranów dotykowych już od 50 szt. w cenie 5,50 zł/szt.

 

 

 9. Odblaski z logo już od 250 szt. w cenie 1,30 zł/szt.

 

 10. Karnety świąteczne z logo już od 100 szt. w cenie 4,20 zł/szt.

REGULAMIN

1. Warunki zakupu:
1. 1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
1. 2. Zakupu mogą dokonywać klienci będący osobami fizycznymi(prowadzącymi działalność lub dokonujący zakupu prywatnie) oraz instytucje, organizacje czy jednostki publiczne.
1. 3. Dla osób fizycznych, firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej o fakturę pro forma.
1. 3. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
1. 4. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji dopuszczalny jest, po indywidualnym rozpatrzeniu, odroczony termin płatności. Wymagane jest wówczas oficjalne zamówienie zleceniodawcy.
1. 5. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.

2. Warunki realizacji:
2. 1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 1 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy Top InVest.
2. 2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.

3. Reklamacje:
Reklamacje na towar
3. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.
3. 2. Reklamacje przyjmujemy drogą mailową wysłaną na adres sprzedawcy prowadzącego dane zlecenie.
3. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
3. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
3. 5. Terminy zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
3. 6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 17:00.
3. 7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
3. 8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
3. 9. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
3. 10. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
3. 11. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy Top InVest do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

3. 12. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4. Materiały do druku:
4. 1. Firma Top InVest nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
4. 2. Firma Top InVest nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
4. 3. Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją druku firmy Top InVest
4. 4. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta ze specyfikacją Top InVest dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy.
4. 5. Wszystkie dokonywane przez Top InVest korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji.
4. 6. Firma Top InVest nie archiwizuje plików graficznych

5. Firma Top InVest  nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.  Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
5.2.  Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez naszych grafików;
5.3.  Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku;
5.4. Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
5.5. Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy Top InVest, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;
5.6.  Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
5.7.  Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta, a naszym bankiem;
5.8.  Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.
5.9.  Firma Top InVest nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 3)

 Firma Top InVest zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.